Podstawowe rodzaje badań marketingowych

Badania marketingowe powinny być stosowane przez każde przedsiębiorstwo, ze względu na ich użyteczność. Dostarczają obiektywnych informacji, które pozwalają na określenie problemu występującego w firmie lub też uzyskanie informacji na temat tego, jak dana firma i marka są postrzegane przez konkurentów. Wymienimy pokrótce rodzaje badań marketingowych.

Badania przeprowadzana przez instytuty marketingowe uzależnione są od potrzeb przedsiębiorstwa. Obecnie na rynku funkcjonuje zarówno wiele instytutów badawczych, jak i narzędzi pozyskiwania informacji i opinii. Pierwszym lepszym przykładem może być MegaPanel, czyli ankiety on-line, które badają zachowania konsumenckie wśród użytkowników internetu.

Ankiety

To chyba pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, gdy pomyśli się o pozyskiwaniu opinii u ludzi. Respondenci odpowiadają na z góry zadane pytania, a lista tych pytań jest zamknięta, to jest nie mają oni szansy dopowiedzenia czegoś od siebie, co nie mieści się w schemacie ankiety. Badania ankietowe przeprowadzane są poprzez kwestionariusze ankietowe za pomocą chociażby internetu (wyskakujące okienka lub maile), mogą również być przeprowadzane na ulicach przez ankieterów czy w sklepach, a także mogą występować jako wywiady, zarówno wywiad standardowy jak i jakościowy, gdzie ankieter może zadawać pytania spoza listy w celu uzyskania jak najbardziej rzetelnej i pełnej odpowiedzi.

Wywiad

Podobna forma do ankiety, ale jednak ma cechy rozmowy, gdzie to ankieter zadaje pytania, trzymając się jedynie tematyki. Warto wiedzieć, że występuje również wywiad indywidualny pogłębiony, gdzie to ankieter rozmawia przez prawie godzinę z respondentem, pytając go np. o stosunek do danej firmy czy produktu.

rodzaje badań marketingowych

Badania panelowe

Jako badania panelowe rozumie się zbieranie informacji od większej grupy ludzi. Ich celem jest określenie motywacji kupujących produkt, określenie potencjału rynkowego, ocena lojalności względem produktu etc. Wszystkie informacje zbierane są w sposób systematyczny i co pewien czas, aby uzyskać pełny obraz. Panele konsumenckie mierzą wszystkie zachowania, postawy i skojarzenia konsumentów odnośnie do danej firmy lub produktu właśnie z perspektywy konsumenckiej. Wyniki tych badań są wykorzystywane przy rozwoju produktowym oraz w strategii marketingowej.