Etapy i źródła badań marketingowych

Badania marketingowe to sposób na uzyskanie cennych informacji niezbędnych do prowadzenia strategii marketingowej firmy. Z ich pomocą możemy dowiedzieć się, co konsumenci sądzą na temat naszych produktów, jaka jest nasza przewaga konkurencyjna, a w końcu – które elementy wymagają poprawy. Aby cel ten był osiągnięty, należy dobrze rozplanować etapy oraz wskazać źródła pozyskiwania danych.

W badaniach marketingowych kluczową kwestią jest ich systematyczność. Każde badanie wymaga powtórzenia po jakimś czasie – nie powinno się raz przeprowadzić badania, a potem o nim zapomnieć. Najlepiej zlecić podobne badanie po upływie czasu, by mieć próbkę porównawczą i przekonać się, co zmieniło się od tego czasu.

marketing

Etapy badań marketingowych

Jak już wspominaliśmy, każde badanie marketingowe, czy to badanie jakościowe czy ilościowe, powinno być skrupulatnie i logicznie zaplanowane. Najważniejszymi etapami są:

  1. Zidentyfikowanie celu i problemu badania.

  2. Określenie, jak dogłębnie badanie będzie realizowane i czy już istnieją opracowania dotyczące poruszanego problemu.

  3. Sformułowanie hipotez badawczych

  4. Wybór techniki przeprowadzenia badania

  5. Określenie, jak dane będą gromadzone i przetwarzane

  6. Analiza i interpretacja uzyskanych danych

  7. Opracowanie raportu

  8. Rekomendacja działań i wprowadzenia zmian

Oczywiście, nie wspomnieliśmy o jednym punkcie, jak ustalenie budżetu. To właściwie etap wstępny, od którego zależy to, jak dane badanie będzie przeprowadzane i za pomocą jakich metod.

Źródła informacji

Dane możemy pozyskać za pomocą:

  1. Źródeł pierwotnych (field research – badania w terenie), które wymagają większego budżetu, ponieważ należy zatrudnić rachmistrzów i wymaga to sporo nakładu czasowego. Minusem jest to, że ludzie rzadko chcą rozmawiać z ankieterami na ulicach, chętniej jednak, jak dostają nagrodę i przez to badania w terenie mogą okazać się zwyczajnie nieopłacalne.

  2. Źródeł wtórnych (desk research), czyli wykorzystywanie wszystkich możliwych źródeł „zza biurka”, jak prasa, internet, zestawienia, raporty i analizy. Ta forma pozyskiwania informacji nie wymaga udania się w teren.