Desk research

Zbieranie danych ze źródeł wtórnych

Jedną z technik badawczych jest desk research, które oznacza nic innego jak zbieranie danych za biurka. Opiera się ona na analizowaniu już dostępnych informacji pochodzących z różnych źródeł. Tymi źródłami mogą być internet, prasa, raporty czy zestawienia. Finalnie uzyskuje się jeden dokument, który jest wynikiem scalenia tych informacji i doprowadzenia do wspólnego wniosku.

Badania zza biurka znają chyba wszyscy stażyści, bowiem to im najczęściej zleca się wyszukiwanie informacji w internecie, jeśli w firmie pojawi się jakiś pomysł. Ta analiza danych znana jest również dziennikarzom czy specjalistom ds. PR, których praca w końcu opiera się na żonglowaniu informacjami i bez nich nie można by mówić o takich zawodach.

Warto wiedzieć, że badania te często są nazywane po prostu badania źródeł zastanych i z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako wstępny research przy wstępnej fazie projektu, kiedy to potem trzeba będzie już sięgnąć do źródeł pierwotnej. analiza wtórna

Wprawdzie wspomnieliśmy, że badanie może być przeprowadzane przez właściwie każdego, ale istnieją firmy badawcze, które zajmują się tym na co dzień w sposób rzetelny i profesjonalny. Firma zlecająca przeprowadzenie analizy takich danych już zastanych może spodziewać się uzyskanie szczegółowego i rzetelnego raportu, w którym zamieszczone będą wszelkie niezbędne informacje wraz z legendą, skąd dana informacja pochodzi.

Na taką formę analizy desk research i zbierania wiadomości ze świata internetu, prasy czy z raportów statystycznych decydują się ci, którzy sami nie posiadają wiedzy czy czasu, aby w ogóle się tym zająć. Za faktem oddania tej formy badania w ręce profesjonalistów przemawia niski koszt przeprowadzenia takiej analizy – firma doskonale wie, gdzie powinna się udać po informacje, a te informacje często ma po prostu pod ręką. Należy jednak podkreślić, że badanie zza biurka nie rozwiąże problemu badawczego, dlatego często traktowane jest właśnie jako wstępna przymiarka do przeanalizowania prawdziwego zagadnienia.

Do czego może się przydać takie research? Przede wszystkim przydatne są przy branżowych badaniach rynku, kiedy chcemy dowiedzieć się, jak wygląda nasz rynek – jaką ma strukturę, jaki jest duży, jakie trendy na nim panują. Przydatne są również do poznania opinii na temat regulacji prawnych czy choćby po to, aby sprawdzić, kto ma najwięcej udziałów w danej branży oraz do przeanalizowania dostawców i odbiorców usług.