Benchmarking, czyli analiza porównawcza

Chcesz poznać opinie na temat swojego produktu czy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, dlaczego konsumenci chętniej wybierają produkt konkurencji, mimo że oferujesz dokładnie to samo? Zastosuj analizę porównawczą, czyli benchmarking, które pomoże ci poznać postawę swoich konsumentów oraz dowiedzieć się, czym tak naprawdę twoi konkurenci różnią się od ciebie.

Proponowana tutaj metoda zarządzania, czyli benchmarking, pozwala na scharakteryzowanie procesów i metod działania konkurentów, by ostatecznie przenieść je na płaszczyzny własnego przedsiębiorstwa. Obecnie jednak wiele przedsiębiorców chwali się innowacyjnością, ale ona może być zgubna, przez co najlepiej wprowadzić wzorce, które już uskuteczniła nasza konkurencja.

Najważniejszą w benchmarkingu jest systematyczność, czyli dokonywania porównań stale i w pewnym odstępstwie czasowym, aby wyeliminować wszelkie rozbieżności czy ryzyko zakłamania wyników. Niektórzy wskazują na to, że ta metoda jest zgubna, ponieważ i tak nie można być lepszym od konkurencji, która już prężnie działa na rynku i samą tą metodę można traktować bardziej jako ciekawostkę niż faktyczne przeniesienie rzeczy do udoskonalania w przedsiębiorstwie. benchmarking

Aby mówić o tym, że wybrana analiza porównawcza jest skuteczna, należy porównywać cały zakład lub wybrane działy właśnie w pewnym odstępstwie czasowym. Wówczas będzie można wskazać potencjalne błędy do wyeliminowania czy rzeczy do poprawienia. Cała ta filozofia opiera się na naśladowaniu najlepszych, więc nie należy rozpatrywać tego w charakterze kopiowania, tylko właśnie przeniesienia dobrych nawyków i praktyk naszych konkurentów do własnego przedsiębiorstwa.

Istotą benchamarkingu jest właśnie odniesienie się do innych przedsiębiorstw, zastosowanie wzorów czy pewnych norm u siebie. Z angielskiego to słowo oznacza punkt widoczny z daleka, jak wieżę, który jest jednocześnie punktem orientacyjnym. Właśnie za tę punkt można obrać sobie konkurencję. Całą filozofię można zamknąć w zdaniu, że analiza benchmarkingowa polega na porównaniu się z najlepszymi w celu znalezienia efektywnych metod działania, wzorców i doświadczeń do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.