Ankieta – jedna z najpopularniejszych metod badań

Ankieta to jedna z najczęściej stosowanych metod badawczych. Sięga się po nią wtedy, kiedy chce się poznać opinie respondentów na temat produktu czy firmy. Pozwala również poznać opinie na temat zjawisk obecnych w codziennym życiu, tutaj jednak skupimy się na jej wymiarze jakościowym w kontekście prowadzenia firmy. Jakie cenne dane może nam przynieść ankieta badawcza?

Ankieta to metoda badania marketingowego, u której podstaw leży kwestionariusz. To jego się wypełnia (anonimowo bądź nie) w momencie, kiedy rachmistrz prosi nas o poświęcenie kilku minut. W kwestionariuszu znajdują się pytania lub zdania oznajmujące, które należy rozwinąć. CO do pytań, mogą być to pytania otwarte, wymagające naszej szczegółowej odpowiedzi lub pytania zamknięte, gdzie wystarczy wybrać spośród podanych odpowiedzi.

ankiety

Najczęściej proszeni o wypełnienie ankiety jesteśmy na ulicy, ale również przez telefon lub internet, kiedy to na ekranie naszego monitora pojawia się wyskakujące okienko z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Mało kto stosuje ankiety wysyłane pocztą (chociaż można je zaobserować np. w domach wysyłkowych, gdzie klienci proszeni są o wyrażenie opinii co do zrealizowanego zamówienia). Można również spotkać ankiety opublikowane w prasie z prośbą o przekazanie odpowiedzi czy opinii pod adres e-mail czy telefonicznie.

Czemu ankieta badawcza jest najpopularniejsza? Może najpierw napiszmy o jej minusie. Jej mankamentem jest brak otwartości co do przekazywanej odpowiedzi. Respondent otrzymuje gotową listę pytań, dlatego tak ważne jest, aby ankieta od początku była dobrze skonstruowana i przewidywała wszelkie możliwe odpowiedzi, a przy tym nie sugerowała odpowiedzi. Ratunkiem dla ankiety, stosowanym w przypadku firm, jest zastosowanie wywiadu pogłębionego, gdzie to oprócz pytań ankietowych pojawiają się pytania dodatkowe, nawiązujące do tego, co respondent w danej chwili myśli. Dzięki temu przypomina to normalną rozmowę, a i ankieter uzyskuje pełne i rzeczowe informacje.

Przeprowadzanie ankiety jest obecnie dosyć tanie. Jeśli robimy to na własne potrzeby, wystarczy skorzystać z zewnętrznych narzędzi dostępnych w internecie – ankietowanie on-line jest szybkie i wygodne dla obu stron. Jeśli jednak chcemy nasze badanie zrobić na większą skalę i cel badania, jak i metodologia, jest niezwykle ważny dla naszego przedsiębiorstwa, wówczas należy zgłosić się do profesjonalnego instytutu badawczego, który przygotuje ankietę, przeprowadzi ją, a także dokona jej analizy i przedstawi nam gotowe raporty i wykresy.