Analizy marketingowe

Analiza marketingowa najczęściej odnosi się do analizy rynku i określeniu, jakie miejsce na tym rynku dana firma zajmuje. Określa, co wpływa na obecną sytuację oraz jakie możliwości mogą wystąpić w przyszłości, które spowolnią rozwój lub go przyspieszą. Ma to pomóc w lepszym zarządzaniu firmy w kontekście sprzedaży i przewagi konkurencyjnej.

W związku z powyższym o analizie marketingowej mówimy wówczas, gdy przedmiotem tej analizy są czynniki zewnętrzne, które wpływają na ukształtowanie i wielkość danego rynku. Tymi czynnikami mogą być oczywiście uwarunkowanie polityczne, podział rynku, segmentacja odbiorców i dostawców. Ale analiza powinna również uwzględniać czynniki wewnętrzne, jak chociażby strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, możliwości finansowe, koszty i zyski, a także siłę oddziaływania na rynek i konkurentów.

analizy marketingowe

Prawidłowa analiza rynkowa musi od początku być dobrze zaplanowana, skonstruowana i przeprowadzona. Najważniejsze jest wskazanie problemu oraz celu przeprowadzania tej analizy i w ostateczności analiza ta ma odpowiadać na te problemy. Przez to też powinna cechować się takimi rzeczami, jak:

  • rzeczowość (konkretnie przedstawiać wyniki badania oraz wnioski),

  • rzetelność (opierać się tylko na sprawdzonych źródeł),

  • różnorodność danych (czyli spojrzenie na zagadnienie z różnych punktów widzenia)

  • wskazywać relacje i zależności (odpowiadać na pytanie, dlaczego tak się dzieje i co należy z tym zrobić)

  • jasno wskazać ścieżkę osiągnięcia założonych celów

W związku z powyższym, taka analiza nie może być przeprowadzana przez osoby czy firmy, które nie mają w tym doświadczenia. Na szczęście z pomocą przychodzą instytuty badawcze, które posiadają niezbędne narzędzia oraz metody pozyskiwania rzetelnych i sprawdzonych danych, które następnie opracowują w jasny i czytelny raport.

Błędem przy zleceniu tego typu prac, jak analiza marketingowa, wynikającym najczęściej z braku budżetu, jest bazowanie na internecie i zamieszczanych tam informacjach. Wspomnijmy, że internet to niezweryfikowane źródło wiedzy, zatem uzyskane informacje na pewno będą się różniły od tych uzyskanych bezpośrednio od ekspertów czy nawet konkurencji. Dodajmy do tego, że każda informacja musi być zweryfikowaną, a przede wszystkim nowa, nie przestarzała – tylko wówczas posiada wartość badawczą.